grub-efi在使用中遇到的坑

2018-2-25 笑看风云 linux知识

...
...

阅读全文>>

标签: Linux grub

评论(0) 浏览(1636)

LVM常用操作

2018-2-10 笑看风云 linux知识

常用的LVM操作,例如,添加分区,缩小分区,扩大分区。
...
...
...
...
...
...

阅读全文>>

标签: Linux lvm

评论(0) 浏览(1893)

Powered by emlog sitemap